ODLUKA – OGRANIČAVA SE PROMET ZA TEŠKA TERETNA VOZILA NA LC 46017

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije donosi ODLUKU.

Zbog zaštite javne ceste i sigurnosti prometa na javnoj cesti, ograničava se promet za teška teretna vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 20 tona s izuzećem vozila Hrvatskih šuma d.o.o. na LC 46017 Prkovci ( Ž4167 ) – Babina Greda ( D520 ) DIONICA: Prkovci – raskrižje ŽC 4218.

Istodobno se ukida zabrana prometa za teška teretna vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7 tona i otvara alternativni pravac: ŽC 4221 Cerna ( Ž4170 ) – Babina Greda ( Ž4218 )