CESTE

Zabrana prometa na županijskim cestama i lokalnim cestama u VSŽ - masa vozila

Županijske i lokalne ceste na području Vukovarsko-srijemske županije na kojima je zabrana prometaza vozila čija ukupna masa prelazi masu od 5t, 7t, 7,5t i 20t

Županijske ceste
1. ŽC4111 Vera (LC44086) – Bobota – Bršadin (DC55)
– dionica DC2 – Bobota – Pačetin – DC55 / 7 tona
2. ŽC4134 Gaboš (DC518) – Nuštar (DC55) / 20 tona
3. ŽC4136 Nuštar (DC55) – Cerić – A.G. Grada Vinkovaca / 7 tona
4. ŽC4137 Nuštar (DC55) – Bogdanovci – A.G. Grada Vukovara / 7,5 tona
5. ŽC4166 Vođinci (DC46) – Retkovci – Andrijaševci (ŽC4170)
– dionica Vođinci (DC46) – Retkovci – Andrijaševci (LC46019) / 7 tona
6. ŽC4200 Ilok (DC2 – DC2)
– dionica Ilok: ŽC4199 – DC2 / 5 tona

Lokalne ceste
1. LC46017 Prkovci (ŽC4167) – Babina Greda (DC520)
– dionica Prkovci (ŽC4167) – Babina Greda (ŽC4218) / 20 tona
2. LC46019 Retkovci (ŽC4167) – Ivankovo – Andrijaševci (ŽC4166)
– dionica ŽC4167 – k.o. Ivankovo ( u duljini L=3,00 km) / 7 tona
3. LC46026 Novi Jankovci (ŽC4172) – Đeletovci (DC57) / 7 tona
4. LC46027 Srijemske Laze (DC46 – LC46026) / 7 tona
5. LC46036 Ilok (ŽC4200 – ŽC4199) / 5 tona

Zabrana prometa na županijskim cestama i lokalnim cestama u VSŽ - visina vozila

Županijske i lokalne ceste na području Vukovarsko-srijemske županije na kojima postoji ograničenje zabrane prometa za vozila čija ukupna visina premašuje visinu od 4,5 m . Zabrana se odnosi na lokacije željezničko-cestovnih prijelaza na kojima je pruga elektrificirana.

Županijske ceste
1. ŽC4111 Vera (LC44086) – Bobota – Bršadin (DC55)
– dionica Pačetin – DC55 / željezničko – cestovni prijelaz / 4,5m
2. ŽC4134 Gaboš (DC518) – Nuštar (DC55)
– naselje Nuštar / željezničko – cestovni prijelaz / 4,5m
3. ŽC4166 Vođinci (DC46) – Retkovci – Andrijaševci (ŽC4170)
– naselje Vođinci / željezničko-cestovni prijelaz / 4,5m
4. ŽC4167 Ivankovo (DC46) – Retkovci – Prkovci – Cerna (ŽC4170)
– naselje Ivankovo / željezničko – cestovni prijelaz / 4,5m
5. ŽC4194 Stari Jankovci (DC46) – Novi Jankovci (ŽC4172)
– naselje Novi Jankovci / željezničko – cestovni prijelaz / 4,5m
6. ŽC4202 Bartolovci (DC525) – A.G. Grada Slavonskog Broda (Brodski Varoš) – A.G. Grada Slavonskog Broda (Podvinje) – Vrpolje – Stari Mikanovci (DC46)
– naselje Stari Mikanovci / željezničko – cestovni prijelaz / 4,5m
7. ŽC4233 Tovarnik (DC46/ŽC4173) – Nijemci (DC57)
– naselje Tovarnik / željezničko – cestovni prijelaz / 4,5m

Lokalne ceste
1. LC46005 A.G. Grada Vukovara (Lipovača) – Bršadin (DC55)
– naselje Bršadin / željezničko – cestovni prijelaz / 4,5m
2. LC46027 Srijemske Laze (DC46 – LC46026)
– naselje Srijemske Laze / željezničko – cestovni prijelaz / 4,5m
3. LC46030 Orolik (DC46/DC57 – LC46026)
– dionica Orolik – LC46026 / željezničko – cestovni prijelaz / 4,5m
4. LC46032 Banovci (DC46) – Vinkovački Banovci
– naselje Vinkovački Banovci / željezničko – cestovni prijelaz / 4,5m

Karta javnih cesta u VSŽ

KARTA JAVNIH CESTA U VSŽ