JEDNOSTAVNA JAVNA NABAVA

Na pitanja jednostavne nabave Zakon o javnoj nabavi se ne primjenjuje osim u dijelu:
članak 4. (Načela javne nabave),
članak 12. (Pragovi za primjenu Zakona),
članak 15. (Jednostavna nabava),
članci 16-19. (Procijenjena vrijednost nabave),
članak 28. (Plan nabave i registar ugovora)

Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom uzimajući u obzir načela javne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000 kuna.
Pravilnik o procedurama javne i jednostavne nabave i stvaranja ugovornih obveza u Upravi za ceste Vukovarsko-srijemske županije možete pronaći ovdje: