JAVNA NABAVA

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

SUKOB INTERESA
Temeljem članka 80., stavka 2., točke 1. ZJN 2016, Uprava za ceste Vukovarsko  srijemske županije kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76., stavka 2., točke 1. ZJN 2016  ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

 

Obavještavamo sve gospodarske subjekte zainteresirane za sudjelovanje u postupcima javne nabave koje provodi Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije da se sukladno Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16, 114/22 ) sve objave javne nabave objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Za sve informacije vezane uz postupke javne nabave koje provodi Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije možete se obratiti na adresi elektroničke pošte: losonc.zuc@vk.t-com.hr ili na telefon broj: 032/331-044, osoba za kontakt: Marijana Neralić, mag.oec.