IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije kao tijelo javnog sektora, nastoji svoju mrežnu stranicu  učiniti pristupačnom u skladu s  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/2019) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. U obvezi smo poduzimati potrebne mjere kako bi svoje mrežne stranice i programska rješenja za pokretne uređaje učinili što pristupačnijima, što uključuje: – mogućnost opažanja, što znači da sadržaj i sastavni dijelovi korisničkog sučelja moraju biti predstavljeni korisnicima na način da im omogućavaju opažanje – operabilnost, što znači da se sastavnim dijelovima korisničkog sučelja i navigacije mora moći  upravljati – razumljivost, što znači da informacije i način rada korisničkog sučelja moraju biti razumljivi i – stabilnost, što znači da sadržaji moraju biti dovoljno stabilni da ih mogu pouzdano tumačiti različiti korisnički programi, uključujući pomoćne tehnologije kojima se služe osobe s invaliditetom, kako bi korisnici uvijek imali pristup sadržaju. Kao tijelo javnog sektora, nastojimo svojim korisnicima, s invaliditetom  ili bez, osigurati jednak pristup informacijama,  neovisno o uređaju ili softveru kojim se koriste te okruženju u kojem rade. Na taj se način svi mogu koristiti informacijama, uslugama i alatima. Nakon provedenog testiranja pristupačnosti, Uprava za ceste  objavljuje  Izjavu o pristupačnosti. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.zuc-vk.hr

OPĆENITO
Kako bi smo osobama s invaliditetom olakšali pristup mrežnoj stranici u cilju lakšeg pretraživanja i pregledavanja, izvršili smo prilagodbu tehničkih i sadržajnih aspekata mrežne stranice www.zuc-vk.hr Predmetnom prilagodbom obuhvatili smo sve kategorije osoba s invaliditetom:
  • osobe s oštećenjem vida (slijepe i slabovidne osobe),
  • osobe s oštećenjem sluha (gluhe osobe),
  • osobe s motoričkim poremećajima (osobe s tremorom) i
  • osobe s teškoćama učenja (osobe s poremećajem koncentracije).
Tom prilagodbom omogućeno je:
  • višestruko povećanje prikaza web-stranice,
  • promjena kontrasta i
  • promjena veličine, boje i vrste fonta i slično.
  U svrhu pristupačnosti koristi se što jednostavniji jezik pisanja prilikom obraćanja korisniku, nastoji se biti što sažetiji te se koriste standardni formati dokumenata (.doc, .pdf, .jpg) i jednostavni, čitljivi fontovi.

STUPANJ USKLAĐENOSTI Uprava za ceste nastoji svoje mrežne stranice učiniti dostupnim i aktivno radi na poboljšanju  korisničkog sustava za sve  povećavajući pristupačnost i upotrebljivost. Direktivom (EU) 2016/2102  se od tijela javnog sektora zahtijeva da primjenjuje europsku normu  EN 301 549 na svoje mrežne stranice i alate. Ta se norma temelji na  Smjernicama o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG) 2.1, razina usklađenosti AA.  Smjernice je  izradio World Wide Web (W3C) i  one su dio inicijative za  lakši pristup  internetu. Mrežna lokacija www.zuc-vk.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ali uz neke iznimke.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ Pojedini PDF dokumenti nisu pristupačni za osobe s oštećenjem vida jer nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost  već skeniranjem tiskanih dokumenata. To se događa iz razloga što pojedine akte objavljujemo s potpisom i pečatom. Na više mjesta koriste se tablice za postizanje efekta uokvirenja /isticanja teksta kao i  podcrtavanje i  podebljavanje  teksta. Dio slika nema prikladan tekstualni opis (Alt tekst).

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI Uprava za ceste nastavit će raditi na internetskoj pristupačnosti svojih mrežnih stranica u koju svrhu će provesti  i korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja.

PRIPREMA OVE  IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI Ova Izjava je pripremljena u studenom 2019.godine. Za pripremu ove Izjave korištena metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. Izjava je preispitana  i ažurirana 30. ožujka  2022.godine

POVRATNE  INFORMACIJE  I  PODACI ZA KONTAKT U slučaju da  kao korisnik trebate informacije koje su objavljene u nepristupačnom obliku  ili ste se susreli s problemom, molimo da nam se obratite:
  • e-pošta: info@zuc-vk.hr telefon: 032 331-007
  • fax: 032 332 454
  • poštom na adresu:Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije, Josipa Kozarca 10,
32100 Vinkovci Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem  telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr. U Vinkovcima, 30.ožujka 2022.

Ravnatelj uprave za ceste : Hrvoje Čuljak, dipl.ing građ.