UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće

U Županijskoj upravi za ceste ustrojeno je Upravno vijeće.
Odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije od 22.04.2022. godine, predsjednikom Upravnog vijeća Uprave za ceste imenuje se Josip Kuterovac, dipl.ing.stroj.

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama čl. 10. st. 8. objavljujemo zapisnike i zaključke sa sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste  VSŽ

Sjednice upravnog vijeća 2024. godina

Sjednice upravnog vijeća 2023. godina

Sjednice upravnog vijeća 2022. godina

Sjednice upravnog vijeća 2021. godina