PLAN NABAVE

Dana 01. siječnja 2018.godine stupio je na snagu Pravilnik o Planu nabave, registru ugovora,prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
( NN 101/17, 144/20 i 30/23 ).
Ovim Pravilnikom propisuje se objava dokumentacije u vezi gore navedenih postupaka u EOJN RH, stoga obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da sve informacije potraže na stranicama službenog glasila RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/