RADOVI NA CESTI

RADOVI – CESTA ZATVORENA ZA PROMET

Dana 30.08.2023 i 31.08.2023 u vremenu od 07:00 do 16:00 h
  županijska cesta ŽC4194 Stari Jankovci (DC46) – Novi Jankovci (ŽC 4172)  u naselju Novi Jankovci u Kolodvorskoj ulici na mjestu križanja željezničke pruge M104 sa županijskom cestom ŽC4194 (dionica željezničko-cestovni prijelaz) biti će zatvorena za sav promet zbog izvođenja radova na sanaciji željezničko -cestovnog prijelaza (ŽCP) Novi Jankovci. Preusmjeravanje prometa će se odvijati prema postavljenoj privremenoj regulaciji prometa obilaznim pravcem: od ŽCP-a Novi Jankovci Zupanijskom cestom ŽC4194 (Kolodvorska ulica), državnom cestom DC46 (Vinkovačka ulica – Stari Jankovci do Trg Nikole Tesle – Mirkovci), županijskom cestom ŽC4172 (od krizanja sa DC46 do raskrižja sa ŽC4194) – županijskom cestom ŽC4194 (od kriZanja sa ŽC4172 do Novih Jankovaca, te Vidorskom i Kolodvorskom ulicom do ŽCP-a Novi Jankovci) i obrnuto

RADOVI – PRIVREMENO ZATVORENA CESTA

U vremenskom periodu od 22.08.2023. do23.08.2023. godine Županijska cesta ŽC4194 u naselju Novi Jankovci u Vidorskoj ulici (dionica od kanala Vidor do kraja naselja u duljini od 245m) biti će zatvorena za sav promet zbog izvođenja radova asfaltiranja u sklopu rekonstrukcije Županijske ceste. Promet će se odvijati prema postavljenoj privremenoj regulaciji prometa obilaznim pravcem preko državne ceste DC46 i Zupanijske ceste ZC4172.
Obilazni pravac je: Stari Jankovci – DC46 – Mirkovci – ŽC4172 i obrnuto za suprotan smjer.

RADOVI – PRIVREMENA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Od 22.03.2023. do 30.06.2023. godine uz županijsku cestu ŽC 4170 u naselju Andrijaševci u ulici M. Gupca izvodit će se radovi na izgradnji parkirališta, pješačke staze i autobusnog stajališta.

Promet će se za vrijeme izvođenja radova odvijati usporeno prema postavljenoj privremenoj regulaciji prometa, naizmjenično jednim prometnim trakom, reguliran s pokretnim semaforima.